04 Април 2011 г.

Някой казва, че е разлюбил. Това не може да бъде. След отдалечаването ще има приближаване, но никой път няма откъсване. Между двама души, които се обичат, никога не може да има разлюбване… Станало е само едно разтягане на нишката помежду им, но не скъсване. Този, когото обичаш, не можеш да го разлюбиш. Онзи, който те обича, не може да престане да те обича. По едно време видимо може да престане да те обича, но това не е вярно – само инсталацията се е прекъснала. Но щом дойдат условията, Любовта пак ще се прояви. Любовта не е престанала, но няма възприятия за Любовта на Бога, която минава през него. Чрез него Бог не е престанал да те обича.