03 Април 2011 г.

Ако Любовта е достояние на човека, защо се губи? Ако ние я създаваме, защо се губи? Значи тя не е наше достояние. Днес имаш Любов, утре изчезне. Казваш: „Къде отиде?“ Сега не трябва да се спъвате от това, туй не е отричане на онези възможности. Онова, което минава през вашето сърце, мислете – това е само начатък, едно малко начало на Божественото. А вие гледайте това начало да се увеличи. Нито един от вас още не е оставил Любовта да подейства в него! Като дойде Любовта, вие се плашите. Вие всички се плашите от Любовта!