02 Април 2011 г.

Има една непроменлива Любов и една променлива. Не че е лоша променливата любов, но тя се променя, престава да действа, отдалечава се временно, за да си почине човек. Някой казва: „Онзи ме обичаше, а сега не ме обича.“ Онзи, който те обича, те е оставил точно навреме и ти е дал точно толкова, колкото ти е нужно. След това пак ще се яви, неговото вътрешно отношение към теб не се е изменило.