30 Март 2011 г.

Тези, които се обичат, имат връзка горе. Любовта, която се проявява тук, на Земята, не е на физическото поле. Тя е горе, в духовния свят. Любовта не е от физическо естество. Тя е от духовния свят. Любовта дава свобода, простор. Тя няма нужда от стражари и пазачи. А човешката любов следи къде ходиш, какво правиш. Думата „любов“ е псевдоним. Не знаете името на Любовта. Ако знаехте това име, каквото кажехте, щеше да стане. Вие не живеете в причинния свят. Той за вас е непонятен. Който влезе там, ще разреши всички мъчнотии. Сега хората само сънуват за него.