29 Март 2011 г.

Ако един човек, на когото ти служиш, не те обича – ти не си свободен. Ако той те обича и ти му служиш – той те освобождава. Ако ти му служиш без Любов, и той не е свободен. Ако той приема твоето служение, което ти му правиш, ти си свободен. Ако правиш някому услуга без Любов, той не е свободен – ти го заробваш. За да бъдем свободни, аз трябва да правя нещата с Любов и вие трябва да ги приемате с Любов. Ако вие ги приемате с Любов – аз съм свободен. Ако аз ги правя с Любов – вие сте свободни. Тези максими трябва да ги пазите. Вън от тия закони няма втори. Ако правиш нещата с Любов – освобождаваш другите, ако на вас ги правят с Любов – освобождават вас. Едновременно всички трябва да бъдем свободни.