28 Март 2011 г.

Любовта се проявява правилно, когато този, който те обича, е готов да направи всичко за теб, а и каквото ти му направиш, го оценява. На този, който те обича, ще му кажеш да не застава между теб и Бога. Щом тези, които се обичат, дойдат един до друг по-близо, отколкото трябва, тогава се раждат всички дисонанси… Не питай как ви обича някой и защо ви обича. Искаш ли да морализираш, това не е Любов. Любовта е извън човешкия ум, извън човешкото сърце и извън човешката воля.