26 Март 2011 г.

Самоотричането е духовна Любов. Страданието е материал, който след като отработиш, ще получиш радост. А самоотричането е материал, от който се образува ангелската Любов. Ангелът само като помисли за Бога, отрича се от своето блаженство в рая и идва на Земята да помага. Сам слиза да помага, само като помисли за Бога, а не по заповед. Човешката и духовната Любов са материал за Божествената Любов.