23 Март 2011 г.

Ако днес дойде Христос, ще каже, че трябва да се обичате. Да, но трябва да направите една програма как трябва да се обичате! Няма по-мъчна наука в света от тази, да се научите как да се обичате. Лесно е да се обичате, но специфично да знаете как да предадете, да изявите своята Любов към хората, към всеки едного отделно. Някой път може да уплашите човека с любовта си. Един казва: „Имам един познат, който така ме стисна от любов, че ми изкълчи ръката. Не ми трябва неговата любов.“ Оплаква се човекът!