18 Март 2011 г.

Аз не вярвам в доброто и злото, ако не приема едновременно, че те са еднакво силни и се регулират. Няма по-мощни сили в света от доброто и злото! Обаче Любовта, която регулира и доброто, и злото в света, е най-слабата сила, но тя ги регулира. И злото търси Любовта в света, и доброто търси Любовта – тя ги направлява. Любовта седи над тях и затова се казва, че чрез закона на Любовта всичко може да се подведе под един закон, който подчинява и злото, и доброто. Когато злото работи, то не съзнава, че е заставено да работи заради Любовта. И доброто е заставено да работи за Любовта, понеже и доброто е поставено натясно… Злото и доброто се борят в света, а Любовта е съединителната нишка, която ги примирява.