09 Март 2011 г.

Ако искаме да развием своя ум, своя манталитет, ние трябва да дадем ход на мекия елемент в себе си, на девата или, с други думи – да дадем ход на човешката душа. Аз вземам душата и духа, които живеят заедно в човека, които наричам „ангела“ и „девата“, които са бъдещите мъж и жена. Мъжът ще бъде духът, а жената – девата, и двамата ще живеят заедно. Значи за в бъдеще мъжът – духът, ще носи светлината в себе си, а жената – душата, ще носи топлината, които са необходими като условия за вечния живот, за безсмъртието.