05 Март 2011 г.

Всички долни степени на Любовта не са още Любовта, а са нейната външна страна. Формите на Любовта са различни според степента на Любовта. Новата, или Божествената Любов, която ще се изяви на Земята, ще създаде нови форми на Любовта. Старата Любов е произвела това, което виждаме, а новите форми, които ще създаде новата Любов, ще бъдат нещо съвсем друго. Но не искайте да внасяте формите на старата Любов към новата! Старото го оставете и като градите новото, гледайте да не се вдига прах.