01 Март 2011 г.

Народната мъдрост изобилства с много право казани изречения. „Ти ме изгори!“ – значи в любовта е имало повече топлина и по-малко светлина. При Любовта трябва да превърнем топлината в светлина, понеже сега се нуждаем повече от нея. Досега хората са туряли повече топлина, отколкото светлина, и има едно несъответствие.