28 Февруари 2011 г.

Когато простиш някому и ти е неприятно да го срещаш, то не е прощаване. За Бога ще го обичаш! Ще постъпиш така, както Бог постъпва. Дали заслужава, или не, това ще го оставиш настрана. Господ, когато ти правеше добро, дали го правеше заради твоята добрина? – Правеше го за Любовта, която има. Еднакво трябва да обичаш и тези, които ти причиняват скръб, и онези, които ти причиняват радост. Писанието казва: „Ако не простите, и на вас няма да простят.“ То е Школа.