25 Февруари 2011 г.

Като обичаш врага си, ти го обезоръжаваш! Любов към врага значи, че в миналото ти си тикнал този човек в крив път и си го направил враг. Отклонил си го. Ще го обичаш, за да го върнеш в правия път. Като обичаш злите, ти ги смекчаваш… Умен човек е този, който може да превърне своя неприятел в приятел.