22 Февруари 2011 г.

Ние под думата „човек“ разбираме хора само на Божествената Любов. Всеки човек, който е влязъл в областта на живота, той се е заблудил. Сега в любовта има много заблуждения… Аз казвам, че всеки момент, който ние минаваме, трябва да бъде пълен с Реалността. За пример, моята Любов не може да запълни вчерашния ден. Следният момент трябва да бъде запълнен с Любовта от следния момент. Съзнанието във всеки момент трябва да бъде запълнено. И волята всеки момент трябва да се усилва.