18 Февруари 2011 г.

Единственото съвършено Същество е Бог. По образ и подобие сме направени Нему. Това, което човек има сега, тази форма не е още Божествена. Трябва да видиш духовното тяло на човека, за да имаш малко понятие за Бога. Казва се в Писанието, че Бог се е разкаял, дето създал човека. Това трябва да се разбира мистично, а именно, че е дал преждевременно блага на човека и с това се е ограничил.