17 Февруари 2011 г.

Хората мислят, че се обичат един друг. Аз вярвам в тяхната любов, само ако обичат Бога. Ако не Го обичат, любовта им към хората е подобна на огън, който е ценен, докато се е разгорял, и щом изгори, нищо не остава от него. Бог е най-високият идеал, към който човек се стреми… Някои се грижат да бъдат обичани и страдат от това. Да обичат Бога и ще ги обичат – това е тайната! Ако отношенията ти към Бога са правилни, тогава всички други отношения ще бъдат правилни.