11 Февруари 2011 г.

Любовта трябва да бъде приложена. Полей и малкото цвете, полей и голямото. За да познаеш Любовта си към някого, виж каква жертва можеш да направиш заради него. Любовта ти трябва да бъде абсолютно безкористна. Даже онзи, когото обичаш, да не подозира, че го обичаш. Любовта има една вътрешна страна – като обичаш някого, ти вече му даваш, понеже от теб излиза живот и се влива в него, и ако той е болен, би оздравял; ако е тъжен, би се зарадвал; ако е грозен, би се разкрасил; ако е лош, би станал добър; ако е глупав, би поумнял; ако е обездарен, дарбите му биха разцъфтели.