09 Февруари 2011 г.

Хората чакат да ги обичат. Този, който чака да го обичат, той е беден. Да искаш да те обичат, това значи да искаш да вземаш. А като обичаш, значи ти даваш. А нали е казано: „По-блажен е онзи, който дава, отколкото онзи, който взема.“ Който обича, е богат. Той не гледа дали го обичат, или не.