03 Февруари 2011 г.

Най-важни са две неща: да възприемем Божията Любов и да обикнем Бога, т.е. да обикнем всичко! Законът е такъв: ако Любовта на човека към някого е Божествена, тя ражда Любов към всички същества. Щом един човек може да обича едного, може да обича всички. Най-лошото е, когато не обичаме никого. Любовта трябва да я изпратим от нас, не трябва да я спираме. Като обичаш едного, тогава Любовта ти протича към другите, раздава се – твоята любов от него минава към другите.