01 Февруари 2011 г.

За да може да се моли добре, човек трябва да не пие. Ние, съвременните хора, трябва да се отучим от пиянството. Всяка мисъл, която размътва човека, е пиянство. Всяко чувство, което размътва човека, е пиянство. Всяка постъпка, която размътва живота, то е пиянство. С физическото пиянство борба се води; от туй – астралното пиянство, всички трябва да се освободите.