27 Януари 2011 г.

Помнете едно нещо: ние не можем да извратим законите на Природата и не можем да ги суспендираме… На човека не остава нищо друго, освен да остави Любовта да действа в него и в другите така, както тя се проявява. Не диктувайте на човека как да ви обича, нито пък той да ви заповядва как да го обичате. И той да вярва в тебе, както си знае, и ти да вярваш в него, както си знаеш… Тази свобода трябва да дойде, но ум се изисква за това! Най-първо, вие не постъпвате свободно. Вие въздействате на своите мисли, чувства и постъпки. Ако някой от вас прояви Любовта си, тогава всички му казват: „Много си се увлякъл. Посвий се малко, много далеч си отишъл.“ Какво остава тогава? Ако отиде много надалече, не бива; ако остане много назад, и това не бива. „Значи трябва да се тури спирачка на Любовта.“ Казвам: проявявайте Любовта си, каквото ще да стане!