21 Януари 2011 г.

Вие знаете, че някой ви обича, но пак го побутвате: „Кажи, обичаш ли ме?“ Като ви каже, че ви обича, с това любовта не се усилва, напротив – става наполовина, защото много мъчно се произнасят думите „обичам те“. И когато изговориш тези думи, то наполовина силата ти отива там и тогава силата на Обичта се намалява и даже съвсем се губи. Отива си ангелът на Любовта. Когато един човек почне да се изявява пред теб, че много те обича, най-после свършва с малко, понеже нищо повече не може да даде от това, което ти е казал, и свършва с нищо – това е инволюция на Любовта.