20 Януари 2011 г.

Любовта ни да бъде незнайна. Обичаш някого – обичай го, Любовта не прави зло никому. Ще обичате някого, без да му кажете, че го обичате. Бъди носител на Божията Любов и не се бой, не се плаши от последствията. Не казвай това на хората, нека сами да усетят, че носиш Любов.