19 Януари 2011 г.

Че не ви обичат, това не трябва да занимава вашия ум. Че ви мразят хората, това не трябва да занимава вашия ум. Това са илюзии. Че кой може да ме мрази, когато Бог ме обича! Допущате нещо, което не съществува в света.