14 Януари 2011 г.

Във формите, които среща, човек трябва да види Божественото, но да не спре на тях, а да продължи по-нататък. Човек е част, а Бог е Цяло. Ти ще се привързваш не за частта, а за Цялото… Щастието е във възприемането на Божествената Любов. При Божествената Любов човек има Любов към всички същества и голямата радост, която изпитва, е присъствието на Бога, Който обича и змиите, и зверовете, и червеите наравно с вас. И от това състояние по-високо няма.