13 Януари 2011 г.

Има едно мерило, което показва дали има взаимност в Любовта, или не – щом си доволен от Любовта си, това показва, че има взаимност. Когато си доволен от Любовта си, това показва, че другият те обича, обаче със своето обикновено външно съзнание може да не знае това, но Духът вътре в него те обича. Това е един дълбок вътрешен процес. Взаимната Любов засега е опасна, ако е едновременна на Земята. Затова когато единият люби, да не иска взаимност долу на Земята. Небето не допуска това.