12 Януари 2011 г.

Еволюцията в света започва от Любов към Бога, преди това е инволюция. Щом човек съгреши, ще падне, ще инволюира, ала после ще се качи и ще бъде носител на Божественото в света. Ако увеличаваш Любовта си, имаш бъдеще... Любов към едного е опасно, а Любов към Бога е безопасно. Нашата Любов към Бога е отзвук на Божията Любов към нас.