11 Януари 2011 г.

Като говорим да впрегнем ума на работа, като че ли ти си нещо повече от ума. В моя ум другояче седи въпросът: когато аз мисля за ума, това са Същества, които са завършили своето развитие – разумни, гениални Същества, които са строили цялата Вселена. Та като дойдем до тях, те ще ни покажат пътя, по който трябва да излезем от мъчнотиите. Няма какво да ги впрягаме – аз ще се впрегна на работа.