10 Януари 2011 г.

Умът е връзка между разумни Същества. Това е човешкият ум. Когато говоря за сърцето, разбирам: това са Същества, които са развили велики добродетели. Чувствата са връзка между тях. Следователно между моя ум и тия разумни Същества трябва да има връзка и между тия добри Същества и мене пак трябва да има връзка. После, под „воля“ разбирам ония Същества, които са добили онази, мощната сила, които са строили света. Волята е една връзка, която ни свързва с тия, силните Същества. По тази сила постоянно върви този вътрешен ток. Ти трябва тъй да мислиш – че всичко можеш да направиш. Само така можеш да имаш големи постижения в света.