09 Януари 2011 г.

Част от слънчевата енергия трябва да мине през Месечината, да дойде до нас. Тя е непоносима иначе. Месечината е един трансформатор на слънчевата енергия. Ние трябва да възприемем тази енергия, за да стане достъпна за обработване на нашия ум. Ако сте приятели с Месечината, много малко ще боледувате. Когато развалите вашите отношения с Месечината, болестите идат много често. Щом човек се сприятели с Месечината, болестите идат малко. Всичко, което в Природата съществува, не е един произвол.