08 Януари 2011 г.

Свещената Любов има връзка със следното – да живее Христос в човека. Апостол Павел казва: „Не аз, Христос живее в мен.“ Това е общение, за което хората нямат понятие. Човек трябва да завърши с обикновените работи и тогава да дойде до мистичното. Когато се говори за Свещена Любов, то е една недостъпна област, която сама по себе си ще се разкрие. Други са там правилата.