07 Януари 2012 г.

Да обича човек Бога повече от всичко, това значи да бъде монах. Когато човек се прилепи с Любовта си към Бога, скъсва всичките си връзки, за да бъде сам с Него. Това не е лесна работа. Човек да обича другите хора, но да не прави връзки – това значи човек да бъде сам с Бога и да обича, без да образува връзки. Монах не значи бягство от света. Човек трябва да служи на Бога в света. Ако той се смущава кого и как да обича, не е монах. Той трябва да е научил това отдавна! Ако не го е научил, не е монах.