06 Януари 2011 г.

Когато обичаш, Бог е доволен, понеже даваш ход на това, което Той прави. Като обичаш, ти проявяваш Волята Божия. Обичаш, за да се прослави Бог! В бъдеще човешкият организъм ще се измени и човек ще диша етер. Който обича, образува бъдещите органи за дишане. Ще се диша етер чрез симпатичната нервна система.