04 Януари 2011 г.

Сега за пръв път се прави разумна връзка с Любовта. Турим ли за основа Любовта, започваме еволюционно; а някои искат да вървят с Мъдростта. Но човек, като не е научил пътя на Любовта, не би могъл да върви. Има движения, които вървят преждевременно в пътя на Мъдростта… Ако човек не започне с Любовта, никъде не може да отиде. Любовта е най-лесният път! Другите два пътя – на Мъдрост и на Истина, са много трудни и са за малцина. Пътят на Любовта е за всички.