03 Януари 2011 г.

Любов към Бога ще осмисли живота ни, ще ни освободи от ограниченията. Любовта е храна, безсмъртното е там. Да добием връзка с Бога, за да намерим онзи елемент, който ни липсва – безсмъртието. Това е изгубеният ключ, изгубената дума… Когато човек влезе в Безграничното, той вече не умира. Да знаем, че има Един, на Когото можем да разчитаме.