02 Януари 2011 г.

Идеята за Бога се проповядва, понеже ние се поддържаме от тази Първа причина на живота. Това се нарича „арканът на нещата“ – положение, до което никой не е проникнал; положение в Битието, което носи в себе си безсмъртие; което съдържа в себе си всички ония качества, до които учените хора сега искат да проникнат. Така е наречено това положение от учените хора, от алхимиците. Красота и чистота, разумност и здраве, богатство и слава, и живот – всичко се крие в тази тайна, в това състояние на Битието.