01 Януари 2011 г.

Голяма е радостта на Любовта! Без да я изказваш, ще се радваш. Обичаш Бога – тайната е там! Че не могат всички да се обичат, това е вярно. Но че могат всички да се обичат, и това е вярно. Задача ни е да кажем на хората, че като имаме Любов – всичко имаме. Да обичам Господа, това е единствената права мисъл – с нея държа правата посока. Винаги трябва да се започне с Любов към Бога, иначе нищо не се постига.