30 Декември 2011 г.

Висшата, идейната Любов се проявява към всички хора, без да подозират източника ?, отдето излиза. Обширна Любов трябва да изпълни душата на човека. Ако знаете отгде иде животът ви, вие ще гледате на всички хора със свещен трепет, като на души. Щом обичате хората като души, и те ще гледат по същия начин на вас. Дойдете ли до тази Любов, вие ще бъдете свободни и щастливи.