29 Декември 2011 г.

Когато си във връзка с тази велика Любов, тогава разбираш Учителя си. Когато намериш Учителя си и когато Той те намери, Той ще бъде сляп за всички твои погрешки. Любовта ви в бъдеще трябва да бъде такава, за да можем да вървим напред. Всеки един от вас чрез Любовта трябва да заличи в своя ум и в своето сърце всички погрешки и тогава ще дойде Господ да пише. На Господа Му трябва чиста книга, на която Той може да напише Своето Слово. Та сега Любовта трябва да заличи най-първо всички ваши погрешки, за да можем да тръгнем.