26 Декември 2011 г.

Трябва да се стремиш да дадеш място на сродната душа да се прояви чрез теб. Отвор? сърцето си към нея! Всичко най-идеално, което можеш да си представиш, ще си мислиш, че е сродната душа. Всички сродни души живеят в закона на Любовта. Всички сродни души съставляват едно цяло. Това тяло е Христос. В сродната душа ще чувстваш присъствието на Бога и на Христа.