25 Декември 2011 г.

Някои питат: „Защо дойде Христос?“ Казах, че е трансформатор. Той трябваше да се справи със злото в света, да го превърне в добро, да изсмуче всички отровни газове на злото. Като се проля кръвта Му на кръста, Той внесе Своя живот в света и така подкваси целия живот на Земята, както инжекция или както преливане на нова кръв на някой старец – и той се обновява. Но трябва време, за да се прояви това действие на Христа.