24 Декември 2011 г.

Трябва да имаме едно свещено чувство, когато дойдем до изпитанията, на които сега хората се намират… Трябва да имаме едно чувство вътре, като погледнем на растенията или на животните, като погледнем на себе си или като погледнем нагоре, към Слънцето, да имаме един свещен трепет. Някой път някои искат да знаят кой е заставил Христа да дойде на Земята. Христос дойде на Земята да научи Той сам какво нещо е Любовта и да я опита. Той дойде да научи какво нещо е страданието. Преди да беше дошъл на Земята, не знаеше какво нещо е страданието.