23 Декември 2011 г.

Пред всички мъже, които представят един човек, седи днес едно голямо изкушение. И ако днес мъжът съгреши, ужасно ще бъде положението. Ако мъжът съгреши, грехът ще бъде двойно по-голям, отколкото грехът на жената. Затова именно сега трябва да дойде жената в света да царува, а мъжът трябва да стане слуга на жената. Досега жените бяха слуги, понеже те съгрешиха първи. Сега мъжете трябва да станат слуги, преди да са съгрешили. Иначе, ако съгреши и после стане слуга, опасно е положението. Мъжът трябва да стане слуга на жената, да се пази от греха. Той трябва да се ползва от нейната опитност.