18 Декември 2011 г.

Божествената Любов не стои там, дето има личен живот. Човек трябва да разпростре своята любов вън от семейството… Питат що значи прелюбодействие. Прелюбодействие значи всяка любов, която не е Божествена. Ако ти обичаш някого, Бог чрез теб е проектирал Любовта ти към любимия.