17 Декември 2011 г.

Знаете ли какво значи Седрах, Мисах и Авденаго? Седрах в дадения случай означава Духа, туй, Вечното Начало. Мисах значи Вечната Майка, Която жертва всичко. Авденаго значи умът, който мисли… И в добрата ви мисъл, в духа ви, Седрах е с вас. Когато вие обичате, Мисах е с вас. И когато добре постъпвате, Авденаго е с вас. И в пещта да сте, ще излезете навън.