15 Декември 2011 г.

Онзи, който те обича, ще те намери в най-трудното положение и ще те развърже, ще те освободи. Говориш за идеалната Любов, но не знаеш как да я проявяваш. И ако проявяват към теб идеалната Любов, няма да знаеш как да я оцениш. Един човек, за да има идеална Любов към някого, не трябва да се приближава до него по-близо от 10 км и оттам с бинокъл да го гледа. Идеалната Любов подразбира да не виждаш никаква кривота в онзи, когото обичаш. Тези 10 км как ги разбирате? Те означават Свободата. Това е символично казано. „На 10 км разстояние“ значи следното: да се даде пълна свобода на онзи, когото обичаш.