14 Декември 2011 г.

Хората слизат групово – в група от 10 000, 20 000, 100 000 души. Членовете на една група се разпространяват между всички народи, но между тях има вътрешна връзка. Всеки един от вас има най-малко около 10 000 родствени души по целия свят. Затова където и да отидете по света, по разни държави, все ще намерите хора, които ще ви посрещнат. Но този начин на идване, който сега имаме, ще се замени с друг. Чрез женитбата често могат да се родят съвсем низки духове. Напредналите души ще идват на Земята чрез вселяване. Ще се измени начинът на размножаване. Всяка душа ще бъде в състояние да си направи тяло. След Възкресението няма женитба.