12 Декември 2011 г.

Любовта е Божествена, ако едно същество минава през центъра на друго същество, и обратно. Когато едно същество минава през Божественото, свързва се с великата Реалност, която живее в другото същество – Любовта е Божествена. Когато едно същество минава не през центъра на друго същество, в този случай Любовта е по-слаба. Когато едно същество покрива друго същество, това е обсебване. Любовта ти към някого трябва да бъде подтик за работа в живота и взаимопомощ. Ако Любовта е истинска, вие ще растете като души.