11 Декември 2011 г.

Любовта не е достояние само на едно сърце в света. Любовта не е достояние само за един човек, помнете това. Любовта е достояние само за Божественото сърце и тя от него се изявява навсякъде и всички се ползват. То е достояние на целия разумен свят. И тогава ти по туй течение на Божествената Любов може да разбереш – тази любов, която не е минала през Божественото сърце, не е Божествена, тя ще скъси твоя живот. Ако онзи, който ти казва, че те обича, а не е готов да се жертва, тази любов не е минала през Божественото сърце; а Любовта на онзи, който се жертва за тебе, тя е минала през Божественото сърце. Ако ти се жертваш заради другите, твоята Любов е минала през Божественото сърце.